Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste. 

1. Rekisterinpitäjä 
www.skytukku.fi verkkopalvelun asiakasrekisterin rekisterinpitäjänä toimii Sky Group Finland Oy. Rekisteriasioista vastaavana henkilönä toimii:
Anthony Harri
Sky Group Finland Oy
Mäkelänkatu 2
00500 Helsinki
Puh. 09-7277250
anthony@skygroup.fi

2. Rekisterin nimi
Sky Group Finland Oy:n skytukku.fi verkkopalveluiden asiakasrekisterin nimi on SKYREK3

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen, oikean asiakasryhmän määrittäminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Sky Group Finland Oy ei luovuta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

4. Rekisterin tietosisältö
- Yhteystiedot (nimi ja osoite) yhteydenottoa varten.
- Asiakasryhmä (yrittäjä, yksityinen, oppilas..) asiakasryhmän määrittämistä varten.
- Yritys tai oppilaitos asiakasryhmän määrittämistä varten.
- Y-tunnus yrittäjiltä laskutustietoja varten.
- Puhelinnumero mahdollisia yhteydenottoja varten.
- Sähköpostiosoite verkkokaupan tiedotteita ja ilmoituksia varten.

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille.

7. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan pynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikkia henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina. Sky Group Finland Oy:n verkkokauppa sijaitsee palomuurilla suojatulla laitteistolla ja on suojattu teknisin toimenpitein kuten kryptauksin sekä säännöllisesti testattu verkkojen tietoturvaan erikoistuneen yrityksen toimesta.

9. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely suoramainontaan, etämyyntiin ja muuta markkinointia varten. Sky Group Finland Oy ei luovuta asiakastietoja ulkopuolisille.

 

Sky Group Finland Asiakaspalvelu
Puh. 09-7277250
asiakaspalvelu@skygroup.fi
www.skygroup.fi